Fizetési moratórium
Fizetési moratórium

Fizetési moratórium

​Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

Az 536/2021. (IX.15.) Kormányrendelet egyrészt meghosszabbította a fizetési moratórium2 időszakát 2021. október 31. napjáig, másrészt bevezetett a rászorultsági alapon igénybe vehető fizetési moratórium3-at, amely 2022. június 30. napjáig tart.

Felhívjuk a figyelmét rá, hogy a fizetési moratórium3-ban csak akkor vehet részt, amennyiben a 2021 szeptemberében élt a moratóriummal.

A fizetési moratórium3 igénybevétele érdekében belépési nyilatkozatot kell benyújtania részünkre! Nyilatkozatát kizárólag 2021. október 1. és október 31. között teheti meg, amennyiben megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

2020. március 18-át követően

  • háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
  •  legalább 30 napig álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,
  • közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll

vagy a kérelem benyújtásakor

  • 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
  • 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
  • a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
  • saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.

A fenti pontok - az álláskeresőre vonatkozó kitételen kívül - a hozzátartozóira kiterjesztően is értelmezendők.

Amennyiben vállalkozás, úgy a fizetési moratórium3-ra akkor jogosult, ha a tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, továbbá 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel-, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

 

Nyilatkozataikat a honlapunkon található nyomtatványokon tehetik meg.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben 2021. szeptember 30. napján nem élt a fizetési moratórium2 lehetőségével, úgy a fizetési moratórium3-ban nem vehet részt. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben 2021. szeptember 30. napján igénybe vette a fizetési moratórium2-t, azonban fizetési moratórium3 iránti nyilatkozatát 2021. október 31. napjáig nem nyújtja be részünkre, úgy szintén nem veheti igénybe a fizetési moratórium3-at.

 

Moratórium3 nyilatkozat fogyasztóknak

Moratórium3 nyilatkozat vállalkozásoknak

Elérhetőségeink az alábbiak:

email: hitelezes@lmgl.hu

telefon: 06 1 353 6222

mobilszám: 06 30 472 0167

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal!

Üdvözlettel,

LMGL INVEST Pénzügyi Zrt.