Panaszkezelés
Panaszkezelés

A Társaság tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy valamennyi általa végzett szolgáltatásra kiterjedő, visszavonásig hatályos általános alávetési nyilatkozatot tett a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület részére. Panaszosként fogyasztónak minősül, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célok érdekében eljáró természetes személy.