KHR tájékoztató
Tájékoztatás a fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált lakossági ügyfelek khr törvény szerinti kezelésére vonatkozóan

Magyarország Kormánya 2020. március 18-án a 47/2020. (III. 18.) számú Kormányrendeletében (Rendelet) fizetési moratórium bevezetéséről döntött a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében. A Rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósoknak a hitelezők által üzletszerűen nyújtott, 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adósok a szerződésből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési haladékot kapnak (fizetési moratórium) 2020. december 31-ig.

A Rendelettel összhangban 2020. március 18-án a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) 11. § (1) bekezdése szempontjából 60 napot meghaladó, de a KHR-ben rögzített késedelemmel még nem rendelkező ügyfeleket ezúton tájékoztatjuk arról, hogy:

  • a fizetési moratórium alatt késedelmük napszáma nem változik, a KHR törvény 15. § (3) bekezdése szerint megküldött tájékoztató (továbbiakban: 30 napos értesítés) így érvényét vesztette,
  • a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt (azaz a fizetési moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele);
  • a fizetési moratórium ideje alatt is van lehetőségük a késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére.


Az LMGL Invest Pénzügyi Zrt. a fizetési moratórium lejárta előtt, a 90. nap bekövetkezési időpontjának figyelembevételével névre szóló levélben fogja az érintett ügyfeleit tájékoztatni arról, hogy milyen mértékű a fizetési moratórium lejártakor fennálló késedelmes tartozásuk összege és napszáma, illetve hogy melyek a fennálló késedelem KHR szempontú kezelési következményei a fizetési moratórium lejáratát követően. Ezzel a tájékoztatással párhuzamosan kapják meg az érintett ügyfelek a 30 napos értesítéseket is.

Társaságunk arra törekszik, hogy a fizetési moratórium ideje alatt, és annak lejáratát követően is segítse ügyfeleit a veszélyhelyzetből következő fizetési nehézségek megoldásában.

Kérjük, hogy esetleges kérdéseikkel, vagy amennyiben úgy látják, hogy a fizetési moratórium után tartozásuk törlesztése nehézségekbe ütközik, forduljanak hozzánk bizalommal!

Tisztelettel,
LMGL Invest Pénzügyi Zrt